top of page

Multiplus wordt ondersteund door 6 grote financiële partners vanuit de welzijnssector (Emmaüs, Het GielsBos, Stichting Marguerite-Marie Delacroix, UNIE-K, Stijn, Ter Heide) en 11 kleine financiële partners (Centrum Ganspoel, De Branding, De Lovie, De Vleugels, GIW Sint-Franciscus, Mekanders, Merlijn, MPI Oosterlo, OC Katrinahof, Zonnebloem, Zonnelied). Zij maken de verdere dienstverlening van Multiplus mogelijk.

Ook uw organisatie kan financiële partner worden van Multiplus!

Waarom investeren in Multiplus?

Tot op heden is dit kenniscentrum het enige in Vlaanderen dat zich specifiek richt op kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.

Uniek is ook dat Multiplus ingebed is in de universiteit. Zij zit dicht bij de bron van de internationale wetenschappelijke kennisontwikkeling rond de doelgroep. Hierdoor kan Multiplus bijdragen tot wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning van personen met EMB. Door de voortdurende uitwisseling met het werkveld worden tevens thema’s uit de praktijk opgepikt voor onderzoek. Multiplus kan daardoor een echte brugfunctie vervullen tussen onderzoek en praktijk.

Door de samenwerking met Multiplus kunnen organisaties zich profileren als aanbieder van ondersteuning aan deze doelgroep.

Hoe investeren in Multiplus?

Als organisatie kan u het kenniscentrum financieel ondersteunen, met verschillende kortingen en gratis vormen van dienstverlening in return: catalogus.

U kan Multiplus ook steunen door een gift op rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) met vermelding van volgende referte: +++400/0019/52365+++ . Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Overweegt u een aanzienlijke schenking of sponsoring, dan kan u het Leuvens Universiteitsfonds contacteren om de gepaste formule te bepalen: leuvensuniversiteitsfonds@kuleuven.be of  016/32 10 36.

DSC_6724-aangepast formaat.jpg

Jaarverslagen

Hier kan u de jaarverslagen van Multiplus terug vinden, vanaf de nieuwe werking in februari 2018:

jaarverslag werkjaar 2018

jaarverslag werkjaar 2019-2020

jaarverslag werkjaar 2020-2021

jaarverslag werkjaar 2021-2022

jaarverslag werkjaar 2022-2023

bottom of page