top of page

INFORMATIE

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Via een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief verspreiden we (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen… die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. We willen u via deze weg ook op de hoogte houden van interessante activiteiten omtrent de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus. Ontvangt u graag de nieuwsbrief van Multiplus? Als niet-partner betaalt u € 50 (excl. 21% BTW) op jaarbasis, voor 3 digitale nieuwsbrieven.

ABONNEMENT DIGITALE NIEUWSBRIEF 2024

Drie digitale nieuwsbrieven worden verspreid in maart 2024, juni 2024 en november 2024. De kostprijs bedraagt € 60,50 (= € 50 excl. 21% BTW) per e-mailadres. Abonneer u nu door dit formulier in te vullen.

Publicaties

Publicaties

Aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven zijn onder leiding van Prof. Dr. Bea Maes de afgelopen jaren tal van onderzoeken gebeurd, en instrumenten en vragenlijsten ontwikkeld, die relevant zijn voor professionelen die mensen met (verstandelijke) beperkingen ondersteunen. Er werden twee publicatiereeksen opgestart waarin deze informatie ter beschikking wordt gesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds uitgebrachte publicaties, klik op de knop voor meer achtergrondinformatie en een bestelformulier.

INSTRUMENTEN & VRAGENLIJSTEN

QOL-PMD

Vragenlijst over kwaliteit van leven van personen met ernstige meervoudige beperkingen

Petry, Maes & Vlaskamp, 2016

€ 120.00 excl. 6% BTW, incl. verzendkosten

MIPQ

Vragenlijst over stemming, interesse en plezier

Maes, Penne, Petry & Vos, 2016

€ 70.00 excl. 6% BTW, incl. verzendkosten

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

SAMEN BELEVEN

Peer interacties bij personen met ernstig meervoudige beperkingen

Nijs, 2016

€ 30.00 excl. 6% BTW, incl. verzendkosten

Afbeelding1.png

MULTI-SENSORY STORYTELLING

Verhalen voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Penne, 2022

€ 30.00 excl. 6% BTW, incl. verzendkosten

verlies en rouw.png

VERLIES EN ROUW

Verlies en rouw bij personen met ernstig meervoudige beperkingen

Neesen, 2021

€ 30.00 excl. 6% BTW, incl. verzendkosten

BOEKEN

handboek%202020_edited.jpg

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

Handvatten voor een kwaliteitsvol leven

Maes & Vlaskamp, 2020

HERZIENE UITGAVE

Doctoraten & eindwerken

DOCTORATEN

Vanderkerken, L., Maes, B. (sup.), Onghena, P. (cosup.), Heyvaert, M. (cosup.) (2019). Exploring new roads towards more family quality of life: A study on family quality of life, the family-centered approach, and the relation between both, in families with a child with an intellectual disability in the context of home-based support in Flanders.

Neerinckx H., Maes, B. (sup.) (2015). Need time: Joint attention in interactions with people with profound intellectual and multiple disabilities. MEER INFO

Nijs S., Maes, B. (sup.), Vlaskamp, C. (cosup.) (2015). Experience together. Peer interactions in persons with profound intellectual and multiple disabilities. MEER INFO

Vos P., Maes, B. (sup.), Van Den Noortgate, W. (cosup.), Petry, K. (cosup.) (2012). Measuring subjective well-being of people with severe or profound intellectual disabilities. MEER INFO

Hostyn, I., Maes, B. (sup.) (2011). Interactions between people with profound intellectual and multiple disabilities and their direct support staff. MEER INFO 

Lambrechts G., Maes, B. (sup.) (2010). Staff emotions, beliefs, and reactions towards challenging behaviour of clients with a severe or profound intellectual disability. MEER INFO

Petry K., Maes, B. (sup.), Vlaskamp, C. (cosup.) (2006). Measuring the quality of life of people with profound multiple disabilities: Development of a questionnaire. MEER INFO

Daelman M., Maes, B. (sup.) (2003). Equality: “Een analyse van de presymbolische communicatie bij blinde kinderen met een meervoudige handicap. Een aanzet tot orthopedagogisch handelen.

EINDWERKEN

Bloemen, C., & Loffens, S. (2006). Ontwikkelen van een procedure voor het aanleren van keuzegedrag bij personen met diep verstandelijke en meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

Ceulenmans, E., & Geurts, M. (2017). De evolutie van het vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand aan de hand van de Communicatie Matrix (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

Cleiren, L., Danssaert, T., Goovaerts, H., Meeusen, H., Michielsen, K., Van Mechelen, G.,& Visser, I. (2011). Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. De beeldvorming over personen met een ernstig meervoudige beperking van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs (niet-gepubliceerd projectboek). Plantijn Hogeschool, Departement SAW, Antwerpen.

Cluyse, S. (2007). Ik wil ook spelen (niet-gepubliceerd eindwerk). Katho, KHBO Lerarenopleiding Brugge i.s.m. DPB, lerarenopleidingen Tielt/Torhout. PDF

Colla, S., & van Herten, I. (2012). Implementatie en evaluatie van communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Deckers, V., & Jacobs, M. (2017). De ouder-kind interactie tijdens een vrij spelmoment bij kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging: de samenhang tussen ouder- en kindgedrag en contextfactoren (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

                                                           

Deferme, L. (2012). Sociale interacties tussen kinderen met ernstige meervoudige beperkingen: een exploratief onderzoek (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Dermul, S. (2006). Evaluatie van de kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning geboden aan personen met ernstig meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

De Keyser, J. (2014). Evaluatie van een vormingspakket rond managementvaardigheden voor ouders van een zorgenkind (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

De Pauw, L., & Engels, H. (2013). Het klasgebeuren bij leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

De Smedt, S. (2009). Evaluatie van de interacties tussen kinderen met ernstige meervoudige beperkingen en hun interactiepartners. Onderzoek bij ouders en begeleiders (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

De Ville, V. & Haegeman, W. (2011). Een variant op Multi-sensory storytelling. Multi-sensory storytelling in leefgroepgebeuren voor mensen met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking (niet-gepubliceerde eindproef). Hogeschool - Universiteit Brussel, Onderwijsgroep Professionele Opleidingen Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk, Dilbeek. PDF

De Wit, S. & Van Thienen, T. (2011). Basiscompetenties in het werken met personen met ernstige meervoudige beperkingen. Competentieprofielen voor opvoeders en logopedisten (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Dillen, T. (2017). Het verschil met mijn broer Jan. Een poging tot reconstructie van de sociale belevingswereld van een jongen met een meervoudige beperking (niet-gepubliceerde masterproef). Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen. PDF

 

Dirix, E. (2015). Jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging: de samenhang tussen contextfactoren en kenmerken van de kindontwikkeling (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Eeman, L. (2009). Interactieanalyses bij personen met een ernstig of diep verstandelijke beperking en met gedragsproblemen en hun begeleiders (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Geerts, E. & Vandael, E. (2010). Impact van begeleiders op het welbevinden en de betrokkenheid bij personen met ernstig meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Geysen, N., & Sauren, S. (2013). Een analyse van onderwijscurricula voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

Govaerts, A., Suetens, B., Van Doorslaer, L., Vanseuningen, N., & Vervoort, N. (2015). Interactie: iedereen doet mee! Mensen verbinden door middel van materiaal (niet-gepubliceerd eindwerk). Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool. PDF

 

Hermans, W. & Taelman, T. (2009). Beoordeling van welbevinden en betrokkenheid bij personen met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Hermans, K. & Vanermen, L. (2006). Welbevinden en betrokkenheid tijdens het snoezelen bij kinderen met een ernstig meervoudige handicap (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Heylen, S. & Vos, F. (2009). Gevatte interactie? Over het adequaat meten van de interactie tussen begeleiders en cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Jonckheere, L. (2008). Multi-sensory storytelling (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Lievens, M. (2011). Hoe alertheid verhogen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen? Een onderzoek naar het effect van modaliteiten en valentie van stimuli en persoonskenmerken op alertheid (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Moreau, N. (2009). De samenstelling van leefgroepen in voorzieningen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. (niet enkel op de Multiplus-doelgroep gericht) PDF

 

Neerinckx, H. (2011). Aandachtsprocessen in interacties tussen personen met ernstige meervoudige beperkingen en hun begeleiders (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

Nelen, T. (2010). Rolstoeldansen met extra sensoriële prikkels als aangename dagbesteding bij personen met een verstandelijke beperking (niet-gepubliceerd eindwerk). Artesis hogeschool Antwerpen, Departement gezondheidszorg, opleiding ergotherapie. PDF

 

November, S., & Noyens, E. (2015). Sociaal-emotionele ontwikkelingskenmerken en interacties met belangrijke anderen bij jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Peeters, D., & Saenen, C. (2013). Ervaringsonderzoek naar de zorg-werk-leven balans van ouders met een kind met een handicap en aanzet tot evaluatie van een vormingspakket voor deze doelgroep (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Samaey, I. (2010). Ontwikkeling van communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Stalmans, F. (2014). Peer interacties bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in een inclusieve setting (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Theunis, L., & Vuylsteke, A. (2013). Sociale interacties bij personen met ernstige meervoudige beperkingen: een mixed method analyse (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Van Bavel, K., & Van den Broeck, E. (2015). De vroeg-communicatieve vaardigheden van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Van Camp, N. (2010). Het beeld van familieleden, professionele begeleiders en burgers op personen met ernstige meervoudige beperkingen. Eindverslag onderzoeksstage. PDF

 

VanderAerschot, K. (2021). De ontwikkeling en evaluatie van een geïntegreerd of complementair onderwijs- en zorgaanbod voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

Van Dijck, G. (2015). Assessment van motorische vaardigheden bij jonge kinderen met een grote cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Van Gompel, A. (2014). Genieten van zintuiglijke verhalen. Voorlezen van prentenboeken en verhalen aan kinderen met een lage ontwikkelingsleeftijd of ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerd eindwerk). Katholieke Hogeschool VIVES, Tielt. PDF

 

Van keer, I., & Soetewey, L. (2014). De invloed van de interactiepartner op het aandachtsgerelateerd gedrag bij personen met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

 

Vlamynck, A., & Van Den Bergh, R. (2014). Onderzoek naar beïnvloedende factoren op objectieve en subjectieve levenskwaliteit van personen met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. PDF

Doctoraten & eindweken
bottom of page