VORMING

U kan intekenen op één van de vele vormingen die Multiplus organiseert, of zelf een vorming aanvragen! De vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers of door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein en als freelance-vormingsmedewerker verbonden zijn aan Multiplus.

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Aanbod 2019 -2020

17-10-2019

THEMADAG MOTORISCHE ACTIVERING van personen met diep verstandelijke en ernstige meervoudige beperkingen

Studiedag over het belang van motorische activering in de dagdagelijkse ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Informatie over ontwikkelingen van de laatste jaren rond (interventies in functie van) motorische activering van deze doelgroep. Gericht op ouders en alle professionelen die personen met ernstige meervoudige beperkingen dagdagelijks ondersteunen.

14-11-2019

Kwaliteit van leven en dementie bij ouder wordende personen met ernstige meervoudige beperkingen

Dra. Hadewych Schepens (Alvinnenberg - KU Leuven - Goud) gaat in op kwaliteit van leven van ouder wordende personen met EMB: welke kwetsbaarheden kennen zij? welke ondersteuningsstrategieën kunnen versterkend werken? en hoe gaan we om met dementie bij deze groep?

Leuven (precieze locatie volgt nog)

13-16u

Kostprijs: 50 Euro

5-12-2019

Zintuiglijke stimulering

VOLZET. Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk. 

Boelina Sikma en Anne Langie, beiden werkzaam voor De Lovie, een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, geven een interactieve workshop over zintuiglijke stimulering. Deze methodiek werd ontwikkeld door Lilly Nielsen, een Deense psychologe. Kernwoorden van de methodiek zijn uitnodigen tot actie en reactie, vat krijgen op de omgeving, aantrekkelijk materiaal en een zintuigen hiërarchie.

U krijgt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleg hoe er in De Lovie wordt omgegaan met deze methodiek voor mensen met diep verstandelijke en ernstige  meervoudige beperkingen.

 

Leuven (precieze locatie volgt nog)

9u30-12u30

Kostprijs: 50 Euro

16-01-2020

Communicatiematrix

VOLZET. Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk. 

Dra. Ann Dhondt (KU Leuven) informeert u over de Communicatie Matrix (Rowland, Oregon Health & Science University), een gratis beoordelingsinstrument dat is ontwikkeld om gezinnen en professionals gemakkelijk inzicht te laten krijgen in de communicatiestatus, vooruitgang en unieke behoeften van iemand die functioneert in de vroege stadia van communicatie, of die andere vormen van communicatie dan spreken of schrijven gebruikt.

Leuven (precieze locatie volgt nog)

9u30-12u30

Kostprijs: 50 Euro

13 & 14-02-2020

Tweedaagse cursus ervaar het maar 

VOLZET. Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk.

De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (ernstige meervoudige) verstandelijke beperkingen.

Leuven (precieze locatie volgt nog)

9u30-16u

Kostprijs: 350 Euro

12-03-2020

Op welke manier leren personen met ernstige meervoudige beperkingen over relaties en seksualiteit en hoe kan je hen hierin ondersteunen? Deze denkdag, i.s.m. SENSOA, biedt een theoretisch kader dat getoetst wordt aan praktijkcasussen van de deelnemers.

Leuven (precieze locatie volgt nog)

9u30-16u

Kostprijs: 150 Euro

Relationele en seksuele ontwikkeling bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

VOLZET. Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk.

23-04-2020

ZOEM: doelgericht werken rond muziek

VOLZET. Inschrijven op de wachtlijst is mogelijk.

ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met EMB. ZOEM omvat een lessenserie, een muziekvragenlijst, een observatie-instrument en een muziekplan, die toelaten dat muziek op een doelgerichte manier en op maat wordt ingezet. Patrick Meuldijk en Rita Van Burgsteden, mede-ontwikkelaars van ZOEM, geven u in deze workshop meer uitleg.

Leuven (precieze locatie volgt nog)

10-16u

Kostprijs: 175 Euro (incl. boek en CD)

28-05-2020

Sociaal-emotionele ontwikkeling van personen met ernstige meervoudige beperkingen

Multiplus biedt i.s.m. dra. Sien Vandesande en dra. Ines Vankeer (KU Leuven) een vormingsdag aan waarin verschillende theoretische kaders rond sociaal-emotionele ontwikkeling van personen met een (diep) verstandelijke (en meervoudige) beperking (De Draad van Gerrit Vignero, theoretische kaders gehechtheidsrelatie ouders-jonge kind, kader Došen enz.) elkaar ontmoeten en vertaald worden naar invulling in de dagdagelijkse ondersteuning van personen met EMB.

Leuven (precieze locatie volgt nog)

10-16u

Kostprijs: 150 Euro

Vorming op maat

Grote financiële partners van Multiplus hebben recht op 2 gratis vormingen/jaar (à rato 2 dagdelen) op maat.

 

Voor de welzijnsvoorzieningen die geen grote Multiplus-partner zijn, en scholen hanteren we volgende tarieven (één spreker):

 • 2 uur vorming: € 300 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • halve dag vorming: € 500 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • hele dag vorming: € 1000 Euro+ vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Voorbeelden van mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • ondersteuningsnoden doelgroep

 • communicatie

 • sociale interacties

 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning

 • assessment

 • planmatig werken

 • dagbesteding

 • onderwijsleerdoelen

 • multi-sensory storytelling

 • palliatieve zorg

 • multisensory storytelling

 

Vormingsaanbod partners

Graag brengen we ook het vormingsaanbod van onze partners onder de aandacht:

 

Copyright © 2020 Multiplus. All Rights Reserved.