VORMING

U kan intekenen op één van de vele vormingen die Multiplus organiseert, of zelf een vorming aanvragen! De vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers of door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein en als freelance-vormingsmedewerker verbonden zijn aan Multiplus.

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden (let op: corona-aanpassingen!).

 

Aanbod 2020-2021

15-10-2020

Sociaal-emotionele ontwikkeling van personen met ernstige meervoudige beperkingen VOLZET, inschrijven op de wachtlijst is mogelijk.

Multiplus biedt i.s.m. dra. Sien Vandesande (KU Leuven) en Gerrit Vignero een vormingsdag aan waarin verschillende theoretische kaders rond sociaal-emotionele ontwikkeling van personen met een (diep) verstandelijke (en meervoudige) beperking (De Draad van Gerrit Vignero, theoretische kaders gehechtheidsrelatie ouders-jonge kind, kader Došen enz.) elkaar ontmoeten en vertaald worden naar invulling in de dagdagelijkse ondersteuning van personen met EMB.

Mechelen - online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 50 Euro

19-11-2020

Technologische hulpmiddelen voor personen met ernstige meervoudige beperkingen

Prof. Dr. Sara Nijs (KU Leuven) zal de namiddag starten met een uiteenzetting over planmatig werken bij inzet van technologische hulpmiddelen. Nathalie Drooghmans (docent UCLL) zal de mogelijkheden van tabletgebruik bij personen met ernstige meervoudige beperkingen toelichten.

Mechelen - online indien fysiek niet toegelaten

13-16u

Kostprijs: 50 Euro

22-01-2021

Verlieservaringen en rouw bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Hilde Neesen (orthopedagoge Ter Heide, projectmedewerker Multiplus) deelt inzichten over verlies en rouw bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze vertrekt hierbij van literatuuronderzoek, aangevuld met inzichten uit en aanknopingspunten voor de praktijk. 

Precieze locatie volgt nog - online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 50 Euro

18-03-2021

Sociale netwerken van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Evy Meys (doctoraatsmedewerker KU Leuven) zal de namiddag starten met enkele algemene inzichten over sociale netwerken en sociale netwerkplanning. Dr. Aafke Kamstra ('s Heeren Loo) zal vervolgens ingaan op aandachtspunten rond sociale netwerkvorming voor personen met ernstige meervoudige beperkingen en praktijkhandvaten om hierop in te zetten.

Precieze locatie volgt nog - online indien fysiek niet toegelaten

13-17u

Kostprijs: 75 Euro

22 & 23-04-2021

Tweedaagse cursus ervaar het maar 

VOLZET, inschrijven op de wachtlijst is mogelijk.

De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (ernstige meervoudige) verstandelijke beperkingen.

Precieze locatie volgt nog

9u30-16u

Kostprijs: 350 Euro

10-06-2021

ZOEM: doelgericht werken rond muziek

VOLZET, inschrijven op de wachtlijst is mogelijk.

ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met EMB. ZOEM omvat een lessenserie, een muziekvragenlijst, een observatie-instrument en een muziekplan, die toelaten dat muziek op een doelgerichte manier en op maat wordt ingezet. Patrick Meuldijk en Rita Van Burgsteden, mede-ontwikkelaars van ZOEM, geven u in deze workshop meer uitleg.

Precieze locatie volgt nog

10-16u

Kostprijs: 175 Euro (incl. boek en CD)

Vorming op maat

Grote financiële partners van Multiplus hebben recht op 2 gratis vormingen/jaar (à rato 2 dagdelen) op maat.

 

Voor de welzijnsvoorzieningen die geen grote Multiplus-partner zijn, en scholen hanteren we volgende tarieven (één spreker):

 • 2 uur vorming: € 300 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • halve dag vorming: € 500 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • hele dag vorming: € 1000 Euro+ vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Voorbeelden van mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • ondersteuningsnoden doelgroep

 • communicatie

 • sociale interacties

 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning

 • assessment

 • planmatig werken

 • dagbesteding

 • onderwijsleerdoelen

 • multi-sensory storytelling

 • palliatieve zorg

 • multisensory storytelling

 

Vormingsaanbod partners

Graag brengen we ook het vormingsaanbod van onze partners onder de aandacht:

 

Copyright © 2021 Multiplus. All Rights Reserved.