top of page

VORMING

U kan intekenen op één van de vele vormingen die Multiplus organiseert, of zelf een vorming aanvragen! De vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers of door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein.

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

Eigen aanbod

Aanbod 2024-2025

07-11-2024

Themadag 'interdisciplinair en intersectoraal werken in zorg en onderwijs voor personen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB)'

 

Interdisciplinair en intersectoraal samenwerken staat in Vlaanderen en Nederland sterk in de aandacht. Zo ook in de (gezondheids)zorg, begeleiding, hulpverlening en het onderwijs voor kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen. In deze sectoren is er nood aan het overstijgen van verschillen en het doorbreken van schotten tussen beroepsprofielen. Deze themadag start met een plenaire lezing van Prof. Dr. Andre Vyt (deeltijds docent aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool, onderzoeker en adviseur) om het thema breed te kaderen. Er volgen twee workshoprondes met tal van inspirerende praktijkvoorbeelden en we eindigen de dag opnieuw plenair. 

Meer informatie en inschrijven?

Inschrijvingen binnenkort geopend.

Mechelen, Diocesaan Pastoraal Centrum

9u30-15u30

Kostprijs 160 euro

13-12-2024

Volwaardig partnerschap bij personen met EMB en hun naasten

‘Volwaardig partnerschap’ is een veelgehoord en belangrijk begrip in de hulpverlening.

Wat kan dit betekenen in de ondersteuning voor personen met EMB en hun naasten? Wat ligt aan de basis van volwaardig partnerschap en hoe kunnen we dit waarmaken in de praktijk? 


Als professional staan we voor veel nieuwe uitdagingen. We laten je kennismaken met tools en handelingskaders die een hulp kunnen zijn om handelingsverlegenheid te overwinnen.  Volgende thema’s komen aan bod:

Wat zijn rollen van professionals en naasten? Hoe een balans vinden in het beslissingsproces? Hoe verwachtingen managen? Hoe omgaan met wederzijdse frustraties? Hoe evolueren naar samen een weg zoeken?
Hoe in de schoenen van de naasten leren staan en hun perspectief leren zien en erkennen? Hoe wederzijds vertrouwen opbouwen?

Hoe ga je om met de toenemende diversiteit van cliënten en naasten?

Hoe ga je om met “moeilijk”  gedrag van ouders en wat is de impact van (de rouw om) gedeelde zorg?
Hoe een volwaardig partnerschap met naasten uitbouwen?

 

We willen prikkelen én tegelijkertijd de comfortzone en zelfvertrouwen vergroten om als professional in een volwaardig partnerschap met naasten te werken. Dit doen we onder meer door de deelnemers

 • te laten reflecteren op wat ze (onbewust) al doen op dat vlak en welke persoonlijke competenties en talenten ze hebben om samen te werken met naasten

 • zeer concrete kaders, tools en handvaten aan te bieden

 • elkaar te versterken vanuit ervaringsuitwisseling en elkaar te inspireren met aanpakken die ze al in praktijk gebracht hebben

 • een veilige omgeving te creëren waarin ze twijfels en onzekerheden kunnen delen

 • elkaar te inspireren door concrete oefeningen, tijd voor reflectie en onderlinge uitwisseling

 

We zetten in op een leerproces voor elk individu maar willen ook een basis leggen om er verder als team, met de collega’s mee aan de slag te gaan.

Wil je inspiratie opdoen om met bijkomende tools en ideeën aan de slag te gaan rond het thema Volwaardig Partnerschap, schrijf je dan in.

Leuven

10-16u

Kostprijs 150 euro

17-01-2025

Multi-sensory Storytelling

Verhalen schrijven voor en verhalen vertellen aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen… te hoog gegrepen, denkt u? We bewezen, in navolging van de Schotse vrijwilligersorganisatie PAMIS, het tegendeel met ons ‘multi-sensory storytelling’-project, waarbij verhalen werden ontwikkeld voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen. ‘Multi-sensory’… multi-sensorisch… omdat het verhalen zijn waarbij zoveel als mogelijk alle zintuigen worden aangesproken om wat verteld wordt over te brengen. Daarbij worden zowel de inhoud, de vorm als de presentatie van het verhaal aangepast aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het algemeen en de individuele persoon met ernstig meervoudige beperkingen in het bijzonder.

 

In deze vorming geeft Hilde Neesen (Multiplus, KU Leuven) u meer informatie over de achtergrond van deze methodiek en hoe u er concreet mee aan de slag kan gaan. 

Leuven

10-13u

Kostprijs: 75 euro

27-02-2025

Inspiratiedag 'Ondersteunend bouwen voor personen met EMB: innovatieve handvaten voor het creëren van een (t)huis'

Innovatief wonen en inzet van innovatieve technologie voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Het vormt een belangrijk thema en onderdeel van kwaliteitsvolle zorg voor personen met EMB. Wat verstaan we onder innovatief (en inclusief) wonen voor deze doelgroep? Welke klemtonen legt men in Vlaanderen en de buurlanden bij het bouwen of verbouwen van woonvormen voor deze doelgroep? Deze inspiratiedag, die doorgaat nabij het Zorglab van de VIVES Hogeschool in Brugge, heeft als hoofddoel deelnemers te inspireren en de blikken te verruimen door verschillende organisaties/voorzieningen en experten omtrent innovatie en de doelgroep van personen met EMB samen te brengen.

Brugge, VIVES Hogeschool

10u30-15u

Kostprijs: 150 euro

14-03-2025

Cultuursensitief handelen bij personen met EMB en hun naasten

In onze huidige samenleving zien we een steeds grotere culturele diversiteit. Als professional staan we voor nieuwe uitdagingen en ervaren we dat we soms een andere ‘bril’ moeten opzetten om goede ondersteuning te kunnen bieden aan onze cliënten en hun netwerk. In deze opleiding gaan we samen op pad om kennis te maken met tools en handelingskaders die een hulp kunnen zijn om handelingsverlegenheid te overwinnen.

 

Hoe omgaan met culturele en religieuze verschillen bij de gedeelde zorg voor een persoon met EMB?

Hoe botsende normen en waarden overstijgen?

Hoe je handelingsverlegenheid in een superdiverse context overwinnen?

Kim Lecoyer reikt theoretisch onderbouwde, maar praktijkgerichte tools aan. Via oefeningen en casussen krijgen innovatieve handelingskaders ingang in de dagelijkse praktijk en wordt ingegaan op vragen bij de deelnemers. De deelnemers worden tevens uitgenodigd om een actieplan te maken om zo het geleerde op de eigen werkplek binnen te brengen. 

 

Kim Lecoyer is onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool). Ze is Master in de Sociale en interculturele Psychologie, Master in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een ManaMa in Wereldgodsdiensten, Interreligieuze Dialoog en Religiestudie. Ze doctoreerde in de Rechten aan het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit Gent, waar ze onderzoek verrichte naar conflicten en bemiddeling in Belgische moslimgezinnen

Leuven

10-16u

Kostprijs: 150 euro

21-03 

& 20 of

22-05-2025

Tweedaagse cursus Ervaar het maar

De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (ernstige meervoudige) verstandelijke beperkingen. Thyra Koeleman, die deze methode ontwikkelde, neemt u tijdens deze tweedaagse mee in de visie achter Ervaar het Maar én biedt allerlei oefeningen aan zodat u na afloop zelf met de methode aan de slag kunt.

Vrijdag 21 maart 10-16:30u Leuven

Dinsdag 20 of donderdag 22 mei 2u online

Kostprijs: 300 Euro

25-04-2025

Participatie en sociale inclusie van kinderen en volwassenen met EMB

Het is niet altijd duidelijk wat participatie van mensen met EMB inhoudt. Participatie is niet per se altijd groots en meeslepend. Het zijn vaak de kleine dingen die van grote betekenis zijn voor deze groep mensen. Die ervoor zorgen dat ze meedoen en meetellen en dat ze wat meemaken in hun dagelijks leven. Maar wat zijn dan die ‘kleine dingen’?

Gineke Hanzen deed onderzoek naar participatie van mensen met EMB en was medeontwikkelaar van de Interventie Zorg voor Participatie+. Deze interventie is erop gericht om mensen met EMB te helpen hun mogelijkheden te ontdekken en hen te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk participeren in zo veel mogelijk rollen. Binnen de Academische Werkplaats EMB werkt Gineke nu aan vervolgonderzoek over participatie. Het doel is om vanuit dit onderzoek tot nog meer bruikbare tools voor de praktijk te komen.

Leuven

10-13u

Kostprijs: 75 euro

20-06-2025

Seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen en volwassenen met EMB

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen functioneren op een ontwikkelingsniveau van maximaal 24 maand. Bijkomend is sprake van motorische en/of zintuiglijke beperkingen. Fysiek worden mensen met EMB doorgaans volwassen, maar in hun gedrag zitten ze nog voornamelijk in de baby- en peuterfase. Ook kinderen en volwassenen met EMB vertonen een seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag. Hoe kan je op een positieve manier hun ontwikkeling en gedrag ondersteunen? Wanneer gaat gedrag over de grens en hoe pak je dat aan? 

Karen De Wilde (Sensoa) en Katrijn Vastmans (coördinator Multiplus, KU Leuven) gaan in op de vroegkinderlijke seksuele ontwikkeling, de kenmerken van de groep mensen met EMB en hun beleving van seksualiteit. De deelnemers gaan met concrete handvatten voor de aanpak van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij deze doelgroep huiswaarts.

Leuven

10-16u

Kostprijs: 150 euro

Vorming op maat

Grote financiële partners van Multiplus hebben recht op 2 gratis vormingen/jaar (à rato 2 dagdelen) op maat.

 

Voor de welzijnsvoorzieningen die geen grote Multiplus-partner zijn, en scholen hanteren we volgende tarieven (één spreker):

 • 2 uur vorming: € 320 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • halve dag vorming: € 600 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • hele dag vorming: € 1200 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Voorbeelden van mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • ondersteuningsnoden doelgroep

 • communicatie

 • sociale interacties

 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning

 • assessment

 • planmatig werken

 • dagbesteding

 • onderwijsleerdoelen

 • multi-sensory storytelling

 • palliatieve zorg

 • multisensory storytelling

Vorming op maat

Vormingsaanbod partners

Graag brengen we ook het vormingsaanbod van onze partners onder de aandacht:

Aanbod partners
bottom of page