VORMING

U kan intekenen op één van de vele vormingen die Multiplus organiseert, of zelf een vorming aanvragen! De vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers of door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein en als freelance-vormingsmedewerker verbonden zijn aan Multiplus.

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden (let op: corona-aanpassingen!).

 

Aanbod 2021-2022

8-10-2021

Verlieservaringen en rouw bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Verplaatst naar vrijdag 10 december 10u-13u!

Hilde Neesen (orthopedagoge Ter Heide, projectmedewerker Multiplus) deelt inzichten over verlies en rouw bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze vertrekt hierbij van literatuuronderzoek, aangevuld met inzichten uit en aanknopingspunten voor de praktijk. 

Online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 50 Euro (zonder boekje met vormingsinhoud); 60 Euro (met boekje met vormingsinhoud) 

26-11-2021

Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen

Deze vorming wordt verzorgd door Dr. Gineke Hanzen, kinesitherapeute in zorgorganisatie Koninklijke Visio en postdoctoraal onderzoeker aan de Academische Werkplaats EMB (NL). Dr. Hanzen zal, aansluitend bij haar onderzoek hieromtrent, ingaan op (de betekenis van) participatie voor volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. Zij reikt hiernaast tools aan voor de praktijk, dit om zowel participatie in kaart te brengen als te verbeteren, geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Deze tools zijn inzetbaar in settings voor volwassenen met EMB, maar bieden evenzeer handvatten om in onderwijscontexten en andere settings voor minderjarigen in te zetten op participatie. Deelnemers krijgen de kans om aan de slag te gaan met eigen ervaren knelpunten en vragen over participatie van de doelgroep.

Online indien fysiek niet toegelaten

13-17u

Kostprijs: 75 Euro

21-01-2022

Beginnende intentionele communicatie

Ann Dhondt, logopediste-docente bij VIVES en doctoraal onderzoeker aan KU Leuven, geeft tijdens deze vorming handvaten mee om op het spoor komen van beginnende intentionele communicatie bij personen met EMB. Aansluitend staat ze stil bij hoe vroeg-communicatief gedrag kan gefaciliteerd en ondersteund worden.

Online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 50 Euro

18-02-2022

Gedragsproblemen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Verplaatst naar najaar 2022.

Dr. Petra Poppes, verbonden aan zorgorganisatie 's Heeren Loo en de Academische Werkplaats EMB (NL), geeft u tijdens deze vorming meer inzicht in gedragsproblemen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen: wanneer spreken we van gedragsproblemen? wat zijn risicofactoren, oorzaken en gevolgen? hoe breng je ze in kaart, en wat zijn belangrijke stappen in de aanpak ervan?

Online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 50 Euro

17 & 18-03-2022

Tweedaagse cursus ervaar het maar VOLZET! Inschrijven op de wachtlijst mogelijk. 

De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (ernstige meervoudige) verstandelijke beperkingen. Thyra Koeleman, die deze methode ontwikkelde, neemt u tijdens deze tweedaagse mee in de visie achter Ervaar het Maar én biedt allerlei oefeningen aan zodat u na afloop zelf met de methode aan de slag kunt.

Online indien fysiek niet toegelaten

telkens 10-16u

Kostprijs: 350 Euro

29-04-2022

ZOEM: doelgericht werken rond muziek VOLZET! Inschrijven op wachtlijst mogelijk.

ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met EMB. ZOEM omvat een lessenserie, een muziekvragenlijst, een observatie-instrument en een muziekplan, die toelaten dat muziek op een doelgerichte manier en op maat wordt ingezet. Patrick Meuldijk en Rita Van Burgsteden, mede-ontwikkelaars van ZOEM, geven u in deze workshop meer uitleg.

Leuven

9u30-16u

Kostprijs: 175 Euro

3-06-2022

Gehechtheid bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Dr. Sien Vandesande deelt inzichten uit haar onderzoek naar gehechtheid bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Aan de hand van videomateriaal wordt gehechtheidsgedrag bij deze doelgroep geïllustreerd. Tevens wordt ingegaan op hoe gehechtheidsrelaties bij personen met EMB kunnen ondersteund worden.

Deze vorming vereist voorkennis omtrent de fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leuven - online indien fysiek niet toegelaten

13-17u

Kostprijs: 75 Euro 

Vorming op maat

Grote financiële partners van Multiplus hebben recht op 2 gratis vormingen/jaar (à rato 2 dagdelen) op maat.

 

Voor de welzijnsvoorzieningen die geen grote Multiplus-partner zijn, en scholen hanteren we volgende tarieven (één spreker):

 • 2 uur vorming: € 300 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • halve dag vorming: € 500 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • hele dag vorming: € 1000 Euro+ vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Voorbeelden van mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • ondersteuningsnoden doelgroep

 • communicatie

 • sociale interacties

 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning

 • assessment

 • planmatig werken

 • dagbesteding

 • onderwijsleerdoelen

 • multi-sensory storytelling

 • palliatieve zorg

 • multisensory storytelling

 

Vormingsaanbod partners

Graag brengen we ook het vormingsaanbod van onze partners onder de aandacht: