top of page

VORMING

U kan intekenen op één van de vele vormingen die Multiplus organiseert, of zelf een vorming aanvragen! De vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers of door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein.

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden (let op: corona-aanpassingen!).

Eigen aanbod

Aanbod 2023-2024

17-11 & 08-12-2023

Divers sensitief handelen in volwaardig partnerschap bij personen met EMB en hun naasten

Inschrijvingen zijn afgesloten 

‘Volwaardig partnerschap’ is een veelgehoord en belangrijk begrip in de hulpverlening. Hoe kijken we naar de invulling van dit begrip in de ondersteuning voor personen met EMB en hun naasten? Welke waardes liggen aan de basis van volwaardig partnerschap en hoe kunnen we dit waar maken in de praktijk? Daarnaast zien we in onze huidige samenleving een steeds grotere culturele diversiteit. Als professional staan we voor nieuwe uitdagingen en ervaren we dat we soms een andere ‘bril’ moeten opzetten om goede ondersteuning te kunnen bieden. In deze opleiding gaan we samen op pad om een eerste verkenning te maken met tools en handelingskaders die een hulp kunnen zijn om handelingsverlegenheid te overwinnen.

 

In deze opleiding staat het thema diverssensitief handelen met ouders, brussen en het netwerk van personen met EMB centraal. Een vrijblijvend online terugkommoment is voorzien in januari/februari 2024.

 

Hoe omgaan met culturele en religieuze verschillen bij de gedeelde zorg voor een persoon met EMB?

Hoe botsende normen en waarden overstijgen?

Hoe je handelingsverlegenheid in een superdiverse context overwinnen? 

 ...

Kim Lecoyer (Hogeschool Odisee) en Sylvia Van Walleghem (Magenta, KU Leuven) reiken theoretisch onderbouwde, maar praktijkgerichte tools aan. Via oefeningen en casussen krijgen innovatieve handelingskaders ingang in de dagelijkse praktijk en wordt ingegaan op vragen bij de deelnemers. De deelnemers worden tevens uitgenodigd om een actieplan te maken om zo het geleerde op de eigen werplek binnen te brengen. 

Deze opleiding is onderdeel van een breder Europees Sociaal Fonds Project waarbij de focus ligt op ‘volwaardig partnerschap’ in zowel residentiële voorziening, thuisbegeleiding als bij mantelzorgers.

Leuven

Beide dagen van 10-13u

01-12-2023

Zelfbewustzijn bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Hilde Neesen (orthopedagoge Ter Heide, projectmedewerker Multiplus) deelt inzichten over zelfbewustzijn bij personen met ernstige meervoudige beperkingen en wil samen met de deelnemers nadenken hoe dat zich dan vertaalt naar de concrete praktijk. Ze vertrekt hierbij van een doctoraatstudie van Prof. Juliane Dind (Fribourg, Zwitserland) en geeft deelnemers inzicht in wat zelfbewustzijn bij personen met EMB inhoudt, hoe je hier zicht op kan krijgen en in de praktijk mee aan de slag kan gaan.

Leuven

10-13u

Kostprijs: 60 Euro

23-05-2024

Onderwijs aan kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Verplaatst naar donderdag 23 mei 10:00-13:00

Emma Vanroye, projectmedewerker aan de vakgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven, schetst de krijtlijnen van en ontwikkelingen binnen een actueel project dat onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen onder de loep neemt. Het project is gelanceerd door het Departement Onderwijs en Vorming en wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen KU Leuven (Prof. Maes en Prof. Nijs) en de U Antwerpen ( prof. Struyf).

 

Voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) is het volgen van onderwijs in een school voor regulier of buitengewoon onderwijs niet evident. Het project wil aan actuele noden omtrent onderwijs en zorg voor deze doelgroep tegemoet komen en streeft volgende doelstellingen na: (1) het ontwikkelen van een toetsingskader met verwachtingen ten aanzien van een kwaliteitsvol en volwaardig onderwijs-zorg aanbod voor leerlingen met EMB, (2) een analyse van de huidige onderwijs-zorgsituatie voor leerlingen met EMB in Vlaanderen, (3) de implementatie van een concrete werkwijze om een geïntegreerd onderwijs-zorgplan te ontwikkelen en ten slotte (4) het formuleren van beleidsaanbevelingen ten aanzien van alle relevante actoren inzake een volwaardig onderwijsaanbod op maat in combinatie met de nodige zorg.

Leuven

10-13u

Kostprijs: 60 Euro

09-02-2024

Gedragsproblemen bij personen met EMB

Deze vorming is volzet, inschrijven op de wachtlijst is nog mogelijk.

Dr. Petra Poppes, verbonden aan zorgorganisatie 's Heeren Loo en de Academische Werkplaats EMB (NL) en Katrijn Vastmans (coördinator Multiplus) geven u tijdens deze vormingsdag meer inzicht in gedragsproblemen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen (!): wanneer spreken we van gedragsproblemen? Wat zijn risicofactoren, oorzaken en gevolgen? Hoe breng je ze in kaart, en wat zijn belangrijke stappen in de aanpak ervan? Aan de hand van casussen uit de eigen werkcontext, krijgen deelnemers het gebruik van diverse tools gericht op een goede beeldvorming en vervolgens aanpak onder de knie.

Leuven

10-16u

Kostprijs: 150 Euro

22-03-2024

Belevingsgerichte zorg: contactclowns als tedere contactmakers

Deze vorming is volzet, inschrijven op de wachtlijst is nog mogelijk.

In deze praktijkgerichte workshop krijgt u tools aangeboden om via speelse communicatie de kwaliteit van de zorgbenadering bij personen met EMB te versterken. Belevingsgericht werken: hoe doe je dat en wat is de meerwaarde voor begeleiders? Hoe maak je een warm contact met mensen die voor ons moeilijker bereikbaar zijn ? Wat als taal wegvalt ? Je ontdekt dat ‘clown’ veel meer betekent dan humor en gekheid. Dat het gaat om respect, aandacht, aanraking, kwetsbaarheid en authenticiteit.  De grondhouding van de clown is persoonsgericht en van daaruit wordt de link gemaakt met de Gentle teaching theorie van McGee en de emotionele ontwikkelingstheorie van Došen. Contactclowns zijn er niet alleen voor de cliënten/bewoners maar ook voor de zorgverleners. Iedere zorgverlener heeft een vlinder in zichzelf… Durf deze los te laten, durf creatief zijn, durf je kwetsbaar opstellen en maak zonder rode neus op een ‘andere’ manier een belevingsgericht contact met cliënten/bewoners/leerlingen die voor jou niet makkelijk bereikbaar zijn…Na deze vorming ga je naar huis met een ‘ander’ beeld van de clown en met heel wat bruikbare en ervaringsgerichte tips om contact te maken… 

Leuven

10-13u

Kostprijs: 60 Euro 

25-04 & 16-05-2024

Tweedaagse cursus ervaar het maar

VOLZET 

De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (ernstige meervoudige) verstandelijke beperkingen. Thyra Koeleman, die deze methode ontwikkelde, neemt u tijdens deze tweedaagse mee in de visie achter Ervaar het Maar én biedt allerlei oefeningen aan zodat u na afloop zelf met de methode aan de slag kunt.

Donderdag 25 april 10-16:30u Leuven

Donderdag 16 mei 10-15u online

Kostprijs: 280 Euro

24-05-2024

Sociale netwerken van personen met EMB

Het sociale netwerk van mensen met ernstige meervoudige beperkingen is klein. Vaak bestaat het alleen uit de ouders, broers en zussen. Dat maakt het netwerk extra betekenisvol. Mensen met EMB hebben vaak een nauwe band met hun ouders. Des te schrijnender is het als een van de ouders of beide ouders wegvallen. Juist dan is het belangrijk om op een vertrouwd iemand terug te kunnen vallen. Dr. Petra Poppes en Dr. Suzanne Jansen, verbonden aan zorgorganisatie 's Heeren Loo en de Academische Werkplaats EMB (NL), staan uitgebreid stil bij wetenschappelijke kennis over sociale netwerken van mensen met EMB. Aan de hand van werkbladen leer je hoe je het sociale netwerk van mensen met EMB in kaart kunt brengen. Je krijgt handvatten aangereikt om dat netwerk te vergroten door het opstellen van een plan. Dit plan kun je direct toepassen in je eigen praktijk.

Leuven

telkens 10-13u

Kostprijs: 60 euro

07-06-2024

Zie je mijn pijn? Pijnsignalering en -beoordeling bij volwassenen met EMB

Om pijn bij mensen met EMB op een betrouwbare en valide manier te kunnen meten is recent een observationeel instrument ontwikkeld: de Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities (POSAID). Promovendus Annemieke Enninga, verbonden aan de Academische Werkplaats EMB (NL), laat deelnemers kennismaken met deze tool en geeft inzicht in pijnsignalering en -beoordeling bij volwassenen met EMB. Pijn op tijd signaleren en goed beoordelen is immers erg belangrijk voor het behoud en verhogen van levenskwaliteit bij deze doelgroep.

Leuven

telkens 10-13u

Kostprijs: 60 euro

Vorming op maat

Grote financiële partners van Multiplus hebben recht op 2 gratis vormingen/jaar (à rato 2 dagdelen) op maat.

 

Voor de welzijnsvoorzieningen die geen grote Multiplus-partner zijn, en scholen hanteren we volgende tarieven (één spreker):

 • 2 uur vorming: € 300 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • halve dag vorming: € 500 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • hele dag vorming: € 1000 Euro+ vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Voorbeelden van mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • ondersteuningsnoden doelgroep

 • communicatie

 • sociale interacties

 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning

 • assessment

 • planmatig werken

 • dagbesteding

 • onderwijsleerdoelen

 • multi-sensory storytelling

 • palliatieve zorg

 • multisensory storytelling

Vorming op maat

Vormingsaanbod partners

Graag brengen we ook het vormingsaanbod van onze partners onder de aandacht:

Aanbod partners
bottom of page