top of page

VORMING

U kan intekenen op één van de vele vormingen die Multiplus organiseert, of zelf een vorming aanvragen! De vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers of door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein.

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden (let op: corona-aanpassingen!).

Eigen aanbod

Aanbod 2022-2023

21-10-2022

Verlieservaringen en rouw bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Hilde Neesen (orthopedagoge Ter Heide, projectmedewerker Multiplus) deelt inzichten over verlies en rouw bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze vertrekt hierbij van literatuuronderzoek, aangevuld met inzichten uit en aanknopingspunten voor de praktijk. 

Leuven_online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 60 Euro zonder boekje / 70 Euro met boekje

10-11-2022

Gedragsproblemen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Wegens grote opkomst: online! Inschrijven is nog mogelijk!

Dr. Petra Poppes, verbonden aan zorgorganisatie 's Heeren Loo en de Academische Werkplaats EMB (NL), geeft u tijdens deze vorming meer inzicht in gedragsproblemen bij personen met ernstige meervoudige beperkingen: wanneer spreken we van gedragsproblemen? wat zijn risicofactoren, oorzaken en gevolgen? hoe breng je ze in kaart, en wat zijn belangrijke stappen in de aanpak ervan? De nadruk in deze vorming ligt op sensibilisering, visie en beeldvorming.

Leuven_online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 50 Euro

20-01-2023

Interne zintuigen bij personen met EMB: proprioceptie en interoceptie

Steven Degrieck (Huis Helder) neemt ons mee in de vaak nog onbekende wereld van de interne zintuigen, met name proprioceptie en interoceptie. Wat omvatten ze en waarom zijn ze ook belangrijk bij personen met EMB? Vanuit deze inzichten krijg je handvatten voor de praktijk.

Leuven_online indien fysiek niet toegelaten

10-13u

Kostprijs: 60 Euro

17-02-2023

ZOEM: doelgericht werken rond muziek

VOLZET, inschrijven op de wachtlijst is mogelijk

ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met EMB. ZOEM omvat een lessenserie, een muziekvragenlijst, een observatie-instrument en een muziekplan, die toelaten dat muziek op een doelgerichte manier en op maat wordt ingezet. Patrick Meuldijk en Rita Van Burgsteden, mede-ontwikkelaars van ZOEM, geven u in deze workshop meer uitleg.

Leuven

9u30-16u

Kostprijs: 185 Euro

17-03-2023

Voedings- en eetproblemen bij personen met EMB

VOLZET, inschrijven op de wachtlijst is mogelijk

Thomas Fondelli (Autisme Centraal) zal, vertrekkende van kaders rond autistisch waarnemen en denken een inkijk geven in de factoren die van invloed zijn op het ontstaan en in stand houden van voedings- en eetproblemen bij personen met een (ernstig tot diepe) verstandelijke beperking. Via discussie met de deelnemers wordt van daaruit de link gelegd naar voedings- en eetproblemen specifiek bij de doelgroep van personen met een ernstige meervoudige beperking.

Leuven - online indien fysiek niet toegelaten

10-16u

Kostprijs: 160 Euro 

20 & 21-04-2023

Tweedaagse cursus ervaar het maar 

VOLZET, inschrijven op de wachtlijst is mogelijk

De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met (ernstige meervoudige) verstandelijke beperkingen. Thyra Koeleman, die deze methode ontwikkelde, neemt u tijdens deze tweedaagse mee in de visie achter Ervaar het Maar én biedt allerlei oefeningen aan zodat u na afloop zelf met de methode aan de slag kunt.

Leuven - online indien fysiek niet toegelaten

telkens 10-16u

Kostprijs: 360 Euro

16-06-2023

Zelfbewustzijn bij personen met EMB

Hilde Neesen (orthopedagoge Ter Heide, projectmedewerker Multiplus) deelt inzichten over zelfbewustzijn bij personen met ernstige meervoudige beperkingen en wil samen met de deelnemers nadenken hoe dat zich dan vertaalt naar de concrete praktijk. Ze vertrekt hierbij van een doctoraatstudie van Prof. Juliane Dind (Fribourg, Zwitserland) en geeft deelnemers inzicht in wat zelfbewustzijn bij personen met EMB inhoudt, hoe je hier zicht op kan krijgen en in de praktijk mee aan de slag kan gaan.

Leuven - online indien fysiek niet toegelaten

telkens 10-13u

Kostprijs: 60 euro

Vorming op maat

Grote financiële partners van Multiplus hebben recht op 2 gratis vormingen/jaar (à rato 2 dagdelen) op maat.

 

Voor de welzijnsvoorzieningen die geen grote Multiplus-partner zijn, en scholen hanteren we volgende tarieven (één spreker):

 • 2 uur vorming: € 300 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • halve dag vorming: € 500 + vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

 • hele dag vorming: € 1000 Euro+ vervoersonkosten (vrij van btw (art. 44, § 2, 4° W.BTW))

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Voorbeelden van mogelijke vormingsthema’s zijn:

 • ondersteuningsnoden doelgroep

 • communicatie

 • sociale interacties

 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning

 • assessment

 • planmatig werken

 • dagbesteding

 • onderwijsleerdoelen

 • multi-sensory storytelling

 • palliatieve zorg

 • multisensory storytelling

Vorming op maat

Vormingsaanbod partners

Graag brengen we ook het vormingsaanbod van onze partners onder de aandacht:

Aanbod partners
bottom of page