top of page

Algemene informatie stage

​Hier vind je een overzicht van opleidingsgebonden documenten en richtlijnen betreffende het verloop van je stage.

 • (inhoud) infosessie start stage

 • stagegids start stage

 • aanspreekpunten 

 • evolutie & evaluatie: stagedocumenten 

 • stagebezoeken/-gesprekken

 • wijziging stageperiode of stagementor

 • verlof & ziekte

 • zorgen of problemen

Stageflankerend aanbod

 • Kalender

 • Per OPO: groepsindeling & lokalen

  • Praktijkstage: procesbegeleiding

  • EBP-PBE

  • Algemene orthopedagogiek, deontologie en beroepsethiek

  • Beleid

 • Overzicht deadlines opdrachten

Cursusspecifieke informatie: zie Toledo

bottom of page