top of page

Verlof & Ziekte

Verlof

 

Als stagiair heb je recht op de officiële verlofdagen die op een stagedag vallen, bv. 11/11. Die feestdagen moeten niet ingehaald worden.

We moedigen aan om, indien dit (nog) niet voorzien is, in overleg met je stageplaats, verlof(dagen) in te plannen. Op die manier kan je op adem komen, en/of creëer je meer ruimte om aan je stage-opdrachten en masterproef te werken.

Je kan stageweken spreiden tussen de uiterste start- en einddatum, door bijvoorbeeld een onderbreking van 1 week te nemen. De stage dient wel in een 4/5e werkweek door te lopen. Je kan je stagedagen dus niet spreiden in een 3/5e werkweek tot aan de uiterste einddatum.

Ziekte

Bij ziekte breng je zowel de stagementor als de onderzoekseenheid gezins- en orthopedagogiek (via secretariaat: erik.lenaerts@kuleuven.be) zo spoedig mogelijk op de hoogte. Aan beiden wordt een doktersattest afgegeven/gemaild (stageplaats origineel, secretariaat kopie).

  • Je mag max. vier dagen gewettigde afwezigheid opnemen voor de totale duur van de stage.

  • Indien je deze vier dagen overschrijdt, kan je de bijkomende dagen inhalen binnen dezelfde stageovereenkomst tot een totaal van maximum 15 werkdagen.

  • Indien het aantal ziektedagen de 15 werkdagen overschrijdt, dan wordt de stageovereenkomst opnieuw besproken met de drie partijen: namelijk student, stageplaats en stagecoördinator.

bottom of page