KENNISDELING

Multiplus begeleidt verschillende groepen van professionelen die personen met ernstige meervoudige beperkingen ondersteunen. Deelnemers krijgen er de kans onderling ervaringen uit te wisselen, samen rond een specifiek thema aan de slag te gaan, casussen te bespreken enz.

Intervisiegroepen welzijn

Deelname aan de intervisiegroepen welzijn is gratis voor de financiële partners van Multiplus. Anderen kunnen intekenen, aan 50€ per deelnemer/jaarbasis (excl. 21% BTW). Heeft u interesse? Vul dan bijhorend formulier in. De groep kan zelf de agenda bepalen, naargelang de noden die leven in de praktijk. De groepen komen 2 keer per schooljaar samen.

 
 

Intervisiegroepen Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Leerkrachten, orthopedagogen, therapeuten en directies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die betrokken zijn bij het onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, kunnen ook aansluiten bij 2 regionale werkgroepen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Multiplus zorgt mee voor een inhoudelijke coaching van deze groepen. Voor meer informatie over deze groepen kan u terecht bij michelle.verreydt@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Copyright © 2020 Multiplus. All Rights Reserved.