top of page

BELEID

Multiplus doet beleidsadviserend werk op vraag van de overheid of organisaties. Het tarief is 50€/werkuur (excl. 21% BTW) (deels gratis voor de grote financiële partners). We werkten eerder reeds mee aan volgende beleidsrapporten:

  • de Delta-werkgroep van de VLOR, waarin Multipus participeerde, stelde in 2006 een visietekst op omtrent het recht op onderwijs voor deze doelgroep.

  • op 26 juni 2008 leverde de VLOR een advies aangaande onderwijs aan kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Op 2 juli 2015 verscheen een geactualiseerde versie van de beleidsaanbevelingen.

  • in oktober 2015 verscheen het rapport van de commissie criteria vrijstelling leerplicht, initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsinspectie. Beleidsaanbevelingen van de commissie omtrent onderwijs aan leerlingen met EMB zijn in dit rapport terug te vinden.

bottom of page