Multiplus wil praktijkgericht onderzoek opzetten, uitvoeren en ondersteunen, waarbij we ons richten op de implementatie en evaluatie van programma’s en methodieken die de kwaliteit van leven van mensen met ernstige meervoudige beperkingen ten goede komen.

Multi-sensory storytelling

foto

Multi-sensory storytelling is een activiteit waarbij verhalen ontwikkeld worden voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. "Multi-sensory" verwijst naar het feit dat het verhalen zijn waarbij zoveel als mogelijk en op maat van de cliënt alle zintuigen worden aangesproken om wat verteld wordt over te brengen. Daarbij worden zowel verhaalinhoud, verhaalvorm als de presentatie ervan aangepast aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het algemeen en de individuele cliënt in het bijzonder. Voor meer informatie: klik hier.

Heeft u zelf nog suggesties voor praktijkgericht onderzoek? Wilt u met Multiplus samenwerken in het kader van projecten? Aarzel niet en contacteer ons: info@multiplus.be of 016/325904!

Terug naar boven

Inventarisatie-onderzoek

Totnogtoe zijn er in Vlaanderen nauwelijks tot geen cijfers beschikbaar over de groep van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. We startten daarom een onderzoek over de omvang van deze doelgroep, hun kenmerken, de settings van waaruit zij begeleid worden, de aard van het ondersteuningsaanbod en de daarbij ervaren knelpunten. Dit onderzoek kent twee luiken: een inventarisatie-onderzoek betreffende de kinderen en jongeren enerzijds, en een onderzoek betreffende de volwassenen anderzijds.

Het eindrapport van het inventarisatie-onderzoek kinderen en jongeren vindt u hier terug. Het onderzoek betreffende de volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen kan u hier eveneens raadplegen.

Terug naar boven

Palliatieve zorg

Van september 2008 tot augustus 2009 liep er aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek een onderzoeksproject omtrent palliatieve zorgverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Men ging na wat de noden en behoeften zijn aangaande palliatieve zorgverlening bij zorgverleners en families van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Met deze informatie werd dan een protocol uitgewerkt waarmee diensten aan de slag kunnen gaan om de palliatieve zorgverlening aan deze personen te kunnen verbeteren.

Het eindrapport van het onderzoek kan u hier raadplegen.

Terug naar boven

Communicatiepaspoorten

In het communicatiepaspoort willen we voor de persoon met ernstige meervoudige beperkingen weergeven hoe hij/zij communiceert, wat hij/zij niet zomaar ‘gezegd’ krijgt (wie ben ik? wat vind ik leuk en wat niet? belangrijke personen in mijn netwerk, aandachtspunten bij voedingsbegeleiding, ...) enz. Het communicatiepaspoort is vooral bedoeld voor mensen die in een eerste of vluchtig contact in aanraking komen met de persoon met ernstige meervoudige beperkingen: de verpleger in het ziekenhuis, de babysit, de student in uw school of voorziening… Via het paspoort hopen we zo de mensen die de persoon niet goed kennen toch handvaten te kunnen aanreiken om hem/haar op een zo adequaat mogelijke manier te benaderen. In deze handleiding vindt u meer achtergrondinformatie over communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen en hoe u ze zelf kan uitwerken. In de masterproef van Inge Samaey (2010) vindt u suggesties voor de opmaak van een communicatiepaspoort van een persoon met ernstige meervoudige beperkingen. Stephy Colla en Inge van Herten (2012) evalueerden in hun masterproef een aantal communicatiepaspoorten en hun ontwikkelingsproces, alsook het eigenlijke gebruik ervan in de praktijk.

Terug naar boven