Nieuwsbrief

Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden we (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen… die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. We willen jullie via deze weg ook op de hoogte houden van interessante activiteiten omtrent de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus.

Ontvangt u graag de nieuwsbrief van Multiplus? Stuur dan een mailtje naar info@multiplus.be.

Hieronder vindt u onze reeds verschenen nieuwsbrieven: