Links

Hier vindt u een aantal links naar websites van diensten of organisaties, die interessant zijn voor al wie betrokken is bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In de rubriek “onderzoek” van deze site vindt u nog andere weblinks, betreffende specifieke inhoudelijke thema’s in de ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

http://www.ap3.be

De “Association des Parents et des Professionnels autour de la Personne Polyhandicapée”, afgekort AP3, bestaat uit ouders en professionelen die mensen met ernstige meervoudige beperkingen ondersteunen in het Franstalige landsgedeelte van België. De vereniging richt zich op de kennisverspreiding en -uitwisseling omtrent de doelgroep tussen ouders, professionelen en andere betrokkenen. Een speerpunt van hun werking is het stimuleren van de samenwerking tussen alle betrokken actoren.

http://www.cesap.asso.fr/

De CESAP (Comité d'Études, d'Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) is een Franse organisatie die eveneens sinds jaren ijvert voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen en hun omgeving.

http://www.dundee.ac.uk/pamis

PAMIS is een vrijwilligersorganisatie verbonden aan de universiteit van Dundee in Schotland, die samenwerkt met personen met ernstige meervoudige beperkingen, hun ouders en professionelen.

http://www.emgplatform.nl

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap.

http://enablinplus.eu

Enablin+ is een internationaal samenwerkingsproject tussen 8 partners uit verschillende Europese landen voor kinderen en jongeren met EMB. Het project startte op 1-1-2014 en liep tot en met 30-06-2017. Op de projectwebsite is nog steeds heel wat interessante informatie over de ondersteuning van kinderen en jongeren met EMB terug te vinden.

http://www.inclusievlaanderen.be

Inclusie Vlaanderen is een pluralistische belangenvereniging van en voor personen met een verstandelijke handicap, hun familieleden en alle mensen die inclusie nastreven.

http://www.lkng.nl

Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo de zorg- en dienstverlening en het beleid op het gebied van gehandicaptenzorg te verbeteren. U kan op deze website onder meer een overzicht downloaden van het onderzoek rond mensen met ernstige meervoudige beperkingen in Nederland, alsook een literatuurlijst.

http://www.rug.nl/pedok/onderzoek/researchpmd

In 2010 werd aan de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen het "Research Centre on Profound and Multiple Disabilities" opgericht. Dit onderzoekscentrum wil wetenschappelijke kennis bundelen en uitdragen in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en personen met aangeboren of verworven doofblindheid.

http://www.kennisplein.be/Pages/Steunpunt-ExpertiseNetwerken.aspx

Het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot volgende specifieke doelgroepen: personen met een niet aangeboren hersenletsel, personen met autisme, personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Als dusdanig richten ze zich dus niet op de doelgroep van personen met ernstige meervoudige beperkingen, maar indirect is er toch ook heel wat interessante informatie terug te vinden op de website.

http://www.sirgpmd.be

De International Association of the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID, http://www.iassid.org) heeft diverse werkgroepen, waaronder de Special Interest Research Group “Persons with profound intellectual and multiple disabilities”.

http://stiftung-leben-pur.de

De Stiftung Leben pur wil net zoals Multiplus een kennis- en informatiecentrum zijn rond personen met ernstige meervoudige beperkingen en hun omgeving. Op hun (weliswaar duitstalige) website zijn heel wat interessante documenten terug te vinden, alsook aankondigingen van workshops/studiedagen en de mogelijkheid tot on-line advies.