Intervisiegroep orthopedagogen

Dit deel van de website is enkel toegankelijk voor de leden van de intervisiegroep-welzijn van orthopedagogen. Hier vindt u de verslagen van de overlegmomenten, alsook documenten die in het kader van de intervisiegroep werden uitgewerkt.

Inloggen

Intervisiegroep kinesisten

Hier kan u de taakomschrijving vinden die de intervisiegroep uitwerkte en betrekking heeft op de kinesist die werkt met personen met ernstige meervoudige beperkingen.

 

Inloggen

Dit deel van de website is enkel toegankelijk voor de leden van de intervisiegroep-welzijn van kinesisten. Hier vindt u de verslagen van de overlegmomenten, alsook documenten die in het kader van de intervisiegroep werden uitgewerkt.

Intervisiegroep logopedisten

Hier kan u het functieprofiel vinden dat de intervisiegroep uitwerkte en betrekking heeft op de vereiste competenties en taken van de logopedist die werkt met (onder meer) personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Tevens kan u het uitgewerkte protocol raadplegen dat richtlijnen geeft voor logopedisch onderzoek bij personen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap.

 

Inloggen

Dit deel van de website is enkel toegankelijk voor de leden van de intervisiegroep-welzijn van logopedisten. Hier vindt u de verslagen van de overlegmomenten, alsook documenten die in het kader van de intervisiegroep werden uitgewerkt.