Op zoek naar expertise?

Hier kan u “expertisesteekkaarten” terugvinden. Dit zijn fiches die het expertise-aanbod beschrijven van scholen en diensten die mensen met ernstige meervoudige beperkingen begeleiden. Meer concreet wordt erin beschreven welke expertise men precies in huis heeft en hoe anderen er een beroep op kunnen doen.

Multiplus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de expertisesteekkaarten; zij werden ingevuld door de betreffende scholen/diensten. De informatie dateert intussen reeds van 2008, mogelijk zijn bepaalde gegevens niet meer up to date.

 

Kinderen en jongeren

Begeleidingscentrum Ter Heide

basale stimulatie, sondevoeding, MRSA, gedragsproblemen, samenwerking professionelen/kwaliteitsbeleid

BLO Zonnehart

belevingstheater, muzikaal bad, basale stimulatie, speltraining, eendoostaken

BuBAO De Bremberg

communicatie en taal, motorische ontwikkeling en lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wereldoriëntatie, ontwikkelingsstimulering

BuBAO Windekind Lokeren

planmatig werken: paspoorten, kinesitherapie/psychomotoriek, activiteiten en muziek, zintuiglijke waarneming: sensorisch profiel & activiteiten, van context tot objectcommunicatie

BuSO De Kouter-MPI De Hoge Kouter

Sherborne, de donkere ruimte, muziek, relaxatie en basale stimulatie

De Horizon Aalst

communicatie, motoriek, ADL, gezondheid, sociaal-emotioneel functioneren

De Lovie-afdeling 1-2

zintuiglijke waarneming (Lily Nelson, ateliers, zintuigenhiërarchie), activiteiten, communicatie, gedrags- en emotionele problemen, keuze en participatie, planmatig werken: opvoedingsprogramma Vlaskamp, gezinsbegeleiding

Dominiek Savio Instituut

hydrotherapie, voeding: eetfiche, sensorisch: stiepelruimte, motoriek, totale communicatie, eten en drinken

DVC De Triangel

motoriek, bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten, cognitieve stimulering, zintuiglijke waarneming, communicatie, voeding, ADL, basale stimulatie, therapieën, onderwijs/leren, orthopedische hulpmiddelen, planmatig werken, organisatie/kwaliteitsbeleid

DVC Heilig Hart-BO Ter Leie

ADL en activiteiten, voedingsbegeleiding, ondersteuning communicatie, zintuiglijke waarneming, gedragstherapie, verpleegkundige zorgverlening, gezinsbegeleiding, kwaliteitsbeleid

Het Gielsbos

communicatie, zintuiglijke waarneming (gehoor), orthopedische hulpmiddelen, persoonlijk verplaatsingsprotocol, voeding, sondes, verpleegkundige handelingen

Maria Ter Engelen

totale en ondersteunende communicatie, basale stimulatie en grondhouding, Sherborne, aromatherapie, sport, orthopedische hulpmiddelen, hydrotherapie, hippotherapie, ademhalingskinesitherapie/IPV, ergonomie

MPI Blijdorp

communicatie, motoriek, activiteiten, voeding, cognitie, organisatie

MPI De Mast

communicatie, basale stimulatie, dans, zwemmen, hippotherapie, cognitieve stimulering, leerlingvolgsysteem, samenwerking tussen professionelen

MPI Zonnebloem

communicatie, orale stimulatie en voedingsbegeleiding, motoriek, cognitie, ADL, ergotherapie, gezondheid, andere therapieën, vrijwilligersbeleid

MPIGO De Bevertjes

Mind Express, communicatietoestellen, logopedie, motoriek & sociaal-emotioneel functioneren

MPIGO Het Vurstjen

motoriek, voeding (eet- en drinkfiche, Mueller), logopedie, communicatie, ergotherapie, hydrotherapie, hippotherapie, keuze en participatie, activiteiten, gezinsbegeleiding, organisatorisch

SBSO Baken

activiteiten

Sint-Oda

voedingsfiches, slikproblematiek, gepureerde voeding, gehoor, multi-sensory storytelling, Ervaar het maar, SMOG

't Prieeltje

communicatie, motoriek, activiteiten, gezinsbegeleiding

Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer

sensorische activiteiten, zintuiglijke waarneming, basale stimulatie, bewegingsactiviteiten, cognitieve stimulering, gezondheid, voeding, ADL, motoriek, communicatie, planmatig werken, samenwerking tussen professionelen, gezinsbegeleiding

Windekind Leuven

communicatie, motoriek: Bobath & Voyta, cognitie, ADL, gedragsproblemen, sociaal-emotioneel functioneren: koffer "Schaap", gezondheid, voeding, zintuiglijke waarneming, activiteiten, organisatie & beleid

Terug naar boven 

 

Volwassenen

Blijdorp

socio-emotioneel functioneren: diagnostiek & begeleiding/behandeling

Clara Fey TNW

gedragsproblemen

De Branding

kinesitherapie, communicatie, basale activiteiten, planmatig werken: individuele fiches

De Lovie

voeding, infrastructuur, vorming personeel: manutentie

De Poel DC

Sherborne, aromatherapie/aromatische massage, massages, Tibetaanse klankschalen, basale stimulatie

De Vierklaver

inspraak/participatie, medische opvolging

De Witte Mol

planmatig werken & keuze en participatie, basale grondhouding, klankgeoriënteerd stemwerk

DVC De Triangel

motoriek, bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten, cognitieve stimulering, zintuiglijke waarneming, communicatie, voeding, ADL, basale stimulatie, therapieën, onderwijs/leren, orthopedische hulpmiddelen, planmatig werken, organisatie/kwaliteitsbeleid

Emiliani

voeding, ondersteuning motoriek en functionaliteit, belevingsgericht aanbod (basale stimulatie, muziek, beweging), communicatie (communicatieboekje)

Engelbewaarder Vzw

sociaal-emotioneel functioneren (Heijkoop), basale basishouding

Huize Eyckerheyde TNW

gehooronderzoek, eten en drinken, verzorgingsfiches, orthopedische hulpmiddelen, tilbeleid

Huize Monnikenenheide DC

heterogeniteit

Huize Monnikenheide TNW

planmatig werken, participatie aan de samenleving, heterogeniteit

Humival

ouder wordenden, snoezelen

Maria Ter Engelen

activiteitenaanbod op maat, gezondheid: ademhalingskine, infrastructuur

OC Broeder Ebergiste

organisatorisch: personeelsbeleid, basale stimulatie (klankschalen), lichaamsgebonden activiteit (borstelmassage-oliedispertiebad), massage en aromabeleving, kinesitherapie

Sint-Oda

voedingsfiches, slikproblematiek, gepureerde voeding, gehoor, multi-sensory storytelling, Ervaar het maar, SMOG

Stichting M.M. Delacroix

ergotherapie, hippotherapie, muziektherapie, mondverzorging, gehoor, voeding, communicatie, gezondheid, organisatorisch: personeel, bewegingsactiviteiten, motoriek

't Zwart Goor

hippotherapie, basale stimulatie, hef- en tilbeleid, probleemgedrag

Terug naar boven